Thứ sáu, 21/06/2024

Đại hội đại biểu MTTQVN phường Thanh Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ bảy, 06/04/2024 Đã xem: 11

     Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Bình và các tổ chức thành viên có nhiều khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường lần thứ V cơ bản hoàn thành. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phường được củng cố và tăng cường. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên phát động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, tạo nên sức mạnh cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đoàn chủ tịch Đại hội

   

                                                                 Một số hình ảnh tại Đại hội

 Hằng năm, Ủy ban MTTQVN phường luôn được cấp ủy, chính quyền phường và Ủy Ban MTTQVN thành phố Ninh Bình đánh giá, ghi nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

     Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu MTTQVN phường Thanh Bình lần thứ VI đã hiệp thương cử 43 vị tham gia UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử 8 đại biểu (trong đó có 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Ninh Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Minh Thu

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
548382

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 30

Hôm qua: 22