Đảng ủy phường Thanh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Công tác xây dựng Đảng  kịp thời nắm bắt và định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương.

Thực hiện Chương trình công tác năm, được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, ngày 12/01/2021 Đảng ủy phường Thanh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Ninh Bình; các đồng chí trong ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố; đồng chí  Đàm Văn Kết – Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường; các đồng chí nguyên Thường trực Đảng ủy phường qua các thời; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; các đồng chí Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể; các đồng chí cán bộ, công chức của phường; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2020.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Quang Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, công tác xây dựng Đảng  kịp thời nắm bắt và định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; triển khai và hoàn thành đăng ký thực hiện chủ đề công tác năm 2020; Duy trì sinh hoạt chính trị dưới cờ, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong tháng; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tổ dư luận xã hội; tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Duy trì thực hiện quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Đảng ủy với MTTQ, các đoàn thể, các chi ủy chi bộ trực thuộc.

Kết quả phát triển kinh tế, phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại đồng thời với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid -19. Chỉ đạo tạo điều kiện phát triển kinh doanh dịch vụ hộ gia đình, các thành phần kinh tế được vay vốn ở các ngân hàng, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chống tái nghèo bền vững; thu ngân sách đạt 109% kế hoach thành phố giao.

Công tác văn hóa xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; vận động nhân dân treo cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc các ngày Lễ, các ngày kỷ niệm; duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của phường; tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; tham gia các hoạt động thể thao do thành phố tổ chức. Bình xét và công nhận gia đình văn hóa đạt 95%, đề nghị Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố công nhận 18/18 TDP đạt danh hiệu TDP văn hóa.

Báo cáo cung nêu rõ những phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Khai thác các nguồn thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện các chính sách an sinh xã hội chống tái nghèo bền vững; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 02 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với tổng kinh phí 13.600.000đ trích từ nguồn ngân sách hoạt động công tác Đảng. Sự biểu dương, khen thưởng kịp thời luôn tạo động lực để các tập thể, cá nhân nỗ lực tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Đàm Văn Kết – Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ phường Thanh Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2020, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong năm 2021 đồng chí tin tưởng rằng Đảng bộ phường Thanh Bình sẽ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dương Thị Phương – UBND phường Thanh Bình

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 552
  • Tất cả: 204,161
Đăng nhập